Profesorul Ion Bulborea: “Faţă în faţă cu realitatea”
aprilie 12, 2019
Opening ceremony of the new academic year 2019 – 2020 at the Romanian-American University
octombrie 4, 2019
Show all

Adunarea Generală a SSMAR, 22 iunie 2019, la sediul Universității AGORA din Oradea

Lucrările Adunării Generale a Societăţii Ştiintifice de Management din România (SSMAR) se vor desfăşura în ziua de 22 iunie 2019, la sediul Universității AGORA din Oradea (ora 10.00 a.m.). Coincidenţă fericită, luna trecută s-au împlinit şase ani de la întâlnirea de lucru a SSMAR care a avut loc în ziua de 24 mai 2013 chiar la sediul Universităţii Agora din Oradea şi la care au participat Profesorii Constantin Roşca, Nicolae Istudor, Theodor Purcărea, Adrian Micu, gazdele fiind reprezentate de Profesorii Mişu Jan Manolescu, Adriana Manolescu şi Ioan Dzițac. Această întâlnire de lucru, înscrisă în Planul de activitate pe anul 2013 aprobat în data de 7 martie 2013, cu prilejul lucrărilor Sesiunii de lucru ordinare a Senatului SSMAR, a vizat necesitatea finalizării la termen a proiectului de cercetare exploratorie urmărind identificarea comportamentului managerial în organizaţiile din România, atât pe judeţe şi regiuni de dezvoltare, cât şi la nivel național (“Experimentul SSMAR – Proiectul COMOR”). Discuțiile purtate în context au reconfirmat planificarea responsabilă a modului de lucru în echipă, expresie a dinamicii organizaţionale a SSMAR. Participanții au reliefat importanţa valorificării aptitudinilor şi a expertizei şi creşterea conştientizării managementului adecvat al cerinţelor, planificând în mod responsabil modul de lucru şi asigurând comunicarea adecvată.

Ordinea de zi a Adunării Generale a Societăţii Ştiintifice de Management din România (SSMAR), care va avea loc în ziua de 22 iunie 2019, la sediul Universității AGORA din Oradea, este următoarea: 1. Raportul de activitate al SSMAR pentru perioada 2014 – 2018; 2. Raportul financiar pentru perioada 2014 – 2018; 3. Raportul de Audit financiar; 4. Aprobarea unor modificări la Statutul Societății; 5. Diverse (informare cu privire la Hot. nr. 1/31 ian.; nr. 2/6 apr.; nr. 3/10 iunie; nr. 4/19 iunie; nr. 5/22 iunie); 6. Acordarea de distincții pentru recunoașterea contribuției la activitățile SSMAR; 7. Alegerea noilor organe de conducere ale Societății conform Statutului SSMAR.

Profesorul Constantin ROŞCA, cultivator de valori în solul roditor al învăţământului superior economic în România s-a dovedit a fi şi generator de context al educației valorilor, fiind binecunoscută şi recunoscută contribuția Domniei Sale atât la construirea şi dezvoltarea Asociației Facultăților de Economie din România (AFER), cât şi la înfiinţarea şi bunul mers al Societății Ştiințifice de Management din România (SSMAR). Profesorul Constantin ROŞCA a reliefat în mod constant semnificația aspectelor atitudinale de management, insistând asupra necesității lucrului în echipă la nivelul învățământului superior economic pentru o orchestrare corespunzătoare a procesului de învățare, pentru catalizarea adecvata a distribuției de cunoaştere, pentru testarea şi rafinarea noilor idei de management, pentru revizuirea programelor în spiritul unei educații academice văzută ca proces de învățare a puntelor tari şi a virtuților care permit indivizilor şi comunităților să prospere.

De altfel, “Experimentul SSMAR – Proiectul COMOR”, reprezintă o grandioasă cercetare interdisciplinară profundă şi diversă, ale cărei rezultate notabile au fost si sunt interpretate într-un mod integrat, multi şi interdisciplinar. Primul volum al proiectului COMOR este o adevărată provocare la creativitate şi “gândire elastică”, evoluând în consecinţă. Mai ales, pentru că sub presiunea schimbării este nevoie de inteligenţă, de a învăța lucruri noi şi a recruta aliați, lucrând în mod colaborativ, leadership-ul fiind în mod fundamental despre organizarea treburilor semenilor noștri pentru a oferi un anumit serviciu altor persoane.

S-ar putea spune chiar că demersul SSMAR ţine în continuare pasul cu timpul, înscriindu-se în “căutările” actuale privind: adaptarea la schimbările din strategia și modelul de operare, ţintind soluţii în raport cu golurile identificate între starea actuală și cea viitoare dorită; a lucra de-a lungul funcțiilor, cu mai puţină ierarhie și cu concentrare pe probleme reale de afaceri; a merge dincolo de cultura organizaţionala sau implicarea lucrătorului, respectiv spre alinierea în jurul unei viziuni comune, care să fie pusă în practică în mod eficace, reînnoind prin inovare și gândire creativă.