Analiză profundă cu prilejul dezbaterii HMM Journal & RDC Magazine
mai 28, 2022
Dragul nostru Profesor IACOB CĂTOIU… “Despre marketing…” şi “Viaţa ca o clipă…”
august 30, 2022
Show all

O nouă recunoaştere internaţională pentru Rectorul Universităţii Româno-Americane Costel Negricea

O nouă recunoaştere internaţională pentru Rectorul Universitătii Româno-Americane Costel Negricea

Prof. Dr. Bernd Hallier, Preşedintele “European Retail Academy” (Germania), salută deschiderea promovată de Rectorul Universitătii Româno-Americane, Prof. Dr. Costel Negricea, pentru cercetarea holistică despre lumea de mâine.

Preşedintele “European Retail Academy” a făcut trimitere la argumentele aduse de Prof. Dr. Costel Negricea, Rectorul Universitătii Româno-Americane (şi semnalate recent în ultimul număr al revistei “ Holistic Marketing Management” a Universitătii Româno-Americane), dezvoltarea ideilor de către Rectorul Universitătii Româno-Americane în contextul unei inspirate şi inspiratoare dezbateri (“Microeconomie, Macroeconomie, Constrângeri şi oportunităţi economice”) având un efect catalizator.

Profesorul Costel Negricea, Rectorul Universitătii Româno-Americane, a pledat pentru o cât mai bună pregătire a studenților ca forță de muncă a viitorului, iar aceasta pe baza excelenţei educaţionale, atât măsurând performanţa (în înlanţuirea necesară cu ţintele instituţionale, aplicaţiile comportamentale şi rezultatele învățării în contextul modelului hibrid), cât şi inovând pentru adaptare continuă a mediului de învăţare eficientă, investind în transformarea digitală şi rezilienţa digitală, cu tenacitate și creativitate în confruntarea cu incertitudinea.