ERA: Continuous pushing for a Global House of Harmony
decembrie 9, 2015
International Food Marketing Research Symposium, Bologna, June 13th-14th, 2016
februarie 18, 2016
Show all

O paralelă firească: cultura organizaţională atât a AFER, cât şi a Universităţii Româno-Americane, membru marcant al AFER

În ziua de 15 ianuarie 2016, pe website-ul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice a fost postat discursul Ministrului la evenimentul de celebrare a Zilei Culturii Naţionale, organizat de Academia Română. Ne-au atras atenţia conţinutul ideatic şi îmbinarea specifică prin firul logic: reflectarea la identitate şi încercarea de adăugare de fiecare dată de noi dimensiuni, cu atât mai bine de făcut prin cultură (indisolubil legată de educaţie, Şcoala fiind centrum mundi al comunităţii, transmiţând repere culturale), în contextul unei lumi în schimbare accelerată, punându-ne mereu întrebări fundamentale (valori comune; ce ne leagă; ce ne poate menţine uniţi etc.), întrebându-ne asupra identităţii si asupra valorilor cu care ne identificăm. Reafirmarea accentului esenţial pus pe educaţie este limpede: “Educaţia trebuie să fie proiect de ţară. Dezbaterea naţională pe care Preşedinţia României a lansat-o cu privire la educaţie este şansa de a răspunde la câteva întrebări esenţiale pentru viitorul nostru ca naţie: De unde venim? Ce suntem? Încotro mergem? Ce vrem să construim pentru viitor? Prin ce mijloace?” Aceste întrebări fiind ridicate în contextul reafirmării hotărârii şi dăruirii solidare ca actor al “unui proiect de ţară prin care educaţia să fie motorul de redescoperire a identităţii şi de asigurare a coeziunii naţionale” (Sursa: http://www.edu.ro/index.php/pressrel/23876).

Am sesizat aici o paralelă firească: cultura organizaţională (clară şi puternică, generatoare de creştere continuă a performanţei) atât a AFER, cât şi a Universităţii Româno-Americane, membru marcant al AFER, paralelă trasată pe fondul reflectării periodice (în mod responsabil şi transparent), pe website-ul revistei “Holistic Marketing Management” (un adevărat patrimoniu cultural digital) a Şcolii de Management-Marketing din Universitatea Româno-Americană, a unor evenimente care se înscriu pe acest fir logic al reflectării la identitate şi încercarea de adăugare de fiecare dată de noi dimensiuni. În acest sens au fost evidenţiate: conştientizarea valorilor şi respectarea acestora, transparenţa acestor valori, exerciţiul constant de sinceritate, de identificare şi acceptare a unor noi dimensiuni şi de punere în aplicare în consecinţă demonstrând respectarea valorilor.

Ne readucem aminte – cu respect şi preţuire faţă de distinşi înaintaşi cum au fost Profesorii Ion Smedescu, Victor Părăuşanu, Ion Gh. Roşca, Beniamin Cotigaru şi alţii – în contextul dezbaterilor cunoscute din Sala Senatului Universităţii Româno-Americane la confluenţa “Identitate naţională – Globalizare – Integrare”.