Romanian Competition Council’s Annual Report 2022 “Competing in today’s economy – keeping markets running”
mai 25, 2023
Rectorul URA Costel Negricea invitat de distinsul Profesor Eliot Sorel la Cosmos Club, Washington, D.C., iunie 2023
iunie 2, 2023
Show all

Panelul AmCham cu ocazia Conferinței anuale a Consiliului Concurenței, 25 mai 2023

Conferința anuală a Consiliului Concurenței – „Concurența în actualul context economic – asigurarea funcționării piețelor” (25 mai 2023) – s-a bucurat de o semnificativă reprezentare profesională, confirmată de altfel de Agenda Conferinţei (http://holisticmarketingmanagement.ro/romanian-competition-councils-annual-report-2022-competing-in-todays-economy-keeping-markets-running/ ).

După cum este cunoscut, printre valorile care caracterizează practica profesională se numără si furnizarea rezultatelor activităţii specifice la standardele de calitate și termenele convenite. Iată de ce considerăm salutare şi prezentările lectorilor – Livia Zamfiropol, DLA Piper; Răzvan Pele, DLA Piper; Anca Jurcovan, Wolf Theiss; Anca Diaconu, Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen; Lucian Bozian, David & Baias – de la Panelul AmCham, organizat de Consiliul Concurenţei împreună cu reputata American Chamber of Commerce in Romania. Aceasta cu atât mai mult cu cât tema aleasă – “Înțelegerile verticale în perspectiva noului Regulament (UE) 2022/72” – este de certă actualitate.

Se cuvine a aminti, făcând o paranteză, că am avut onoarea de a reprezenta Consiliul Concurenţei la dezbaterea de organizată Comisia Europeană în perioada 6-7 octombrie 1997, la Bruxelles (au participat cca. 250 de reprezentanţi ai producătorilor, comercianţilor, consumatorilor, autorităţilor de concurenţă, ai unor firme de consultanţă ş.a.; nu au lipsit, desigur, nici participanţi din SUA), pe tema restricţiilor verticale în politica concurenţei. Anterior, la data de 21 ianuarie 1997, Comisia Europeană prezentase “Cartea Verde asupra restricţiilor verticale în politica concurenţei” – COM(96) 721 final. De altfel, studenţilor Universităţii Româno-Americane le sunt cunoscute aceste evoluţii, inclusiv faptul că: ne-am referit la prevederile respective şi într-un punct de vedere transmis în 1997 Raportorului european pentru Cartea Verde a Comerţului, Riccardo Garosci; în contextul colaborării tradiţionale a Consiliului Concurenţei cu Department of Justice (DOJ) şi Federal Trade Commission (FTC), ne-am bucurat de o valoroasă asistenţă tehnică; în primul număr pe anul 2023 al “Holistic Marketing Management” Journal (p. 8, http://holisticmarketingmanagement.ro/RePEc/hmm/v13i1/1.pdf ) sunt redate chiar imagini de la două întâlniri oficiale cu distinsa Doamnă Deborah Platt Majoras (Assistant to the Attorney General, DOJ, în 2003 şi Chairman of Federal Trade Commission, în 2007).

Calitatea prezentărilor din Panelul AmCham Romania a fost remarcabilă:

  • Livia Zamfiropol, DLA Piper: Modificări de impact ale normelor revizuite în 2022 (Contracte de agenție; Clauzele de neconcurență; Vânzări pasive vs. vânzări active; Impunerea preturilor de revânzare; Sisteme de distribuție; Obligațiile de paritate; Schimburile de informații);
  • Răzvan Pele, DLA Piper: Impunerea prețurilor de revânzare (Încălcare gravă de concurență; Cum se ajunge la RPM potrivit noilor Orientări Verticale; Sinteza principalelor noutăți aduse prin VBER și noile Orientări Verticale; Cazuistică relevantă);
  • Anca Diaconu, Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen: Distribuția exclusivă – implicații practice ale noului VBER (Restricții privitoare la clienți/ teritorii. Reguli de bază; Distribuția exclusivă. Shared exclusivity; Teritoriu/ clienți alocați exclusiv; Distribuția exclusivă. Pass on; Combinarea distribuției exclusive cu distribuția selectivă. Condiții în care este permisă);
  • Anca Jurcovan, Wolf Theiss: Distribuție duală. Practica actuală și consecințe pentru conformare (Acord vertical nereciproc între întreprinderi concurente care beneficiază de exceptarea pe categorii; Reguli privind distribuţia duală potrivit noului VBER; Schimbul de informaţii în cadrul distribuţiei duale; Practica recentă; Măsuri de conformare);
  • Lucian Bozian, David & Baias: Obligațiile de paritate (Ce prevedea vechiul regim cu privire la obligațiile de paritate; Din cazuistica relevantă – abordări diferite; Ce prevede noul regim cu privire la obligațiile de paritate; Concluzii, în contextul în care noul regim arată interesul ridicat al Comisiei de a proteja concurența la nivelul platformelor de intermediere online).

Theodor Valentin Purcărea

Member of the Advisory Board of the Romanian Competition Council

Professor at Romanian-American University

https://www.rau.ro/purcarea-theodor-valentin/?lang=en

Editor-in-Chief “Holistic Marketing Management

http://holisticmarketingmanagement.ro/

http://holisticmarketingmanagement.ro/news/history/

President of the Romanian Distribution Committee

Editor-in-Chief “Romanian Distribution Committee Magazine

https://www.distribution-magazine.eu/magazine/

https://www.crd-aida.ro/news/