Event Month at the School of Management-Marketing of the Romanian-American University
noiembrie 30, 2017
Ce poate învăţa Medicina de la Marketing: Rebranding, Reproiectare şi Reorganizare a Îngrijirii Sănătăţii
ianuarie 22, 2018
Show all

Profesorul Ion Bulborea: “Simbioza cugetelor”

 

Au trecut două luni de când (conform tradiţiei) s-a sărbătorit o realizare academică și personală considerabilă: 10 ani de la absolvirea Universității Româno-Americane (URA). Au existat momente frumoase de sărbătorire a unei istorii comune – în care personalitățile tinere au fost influențate de valorile și idealurile specifice cultivate aici (care au inspirat Brandul URA și profesiile pe care acesta le servește), învăţându-se din interacțiuni și experiențe – şi de  reamintire cu emoție profundă a celor patru ani (2003-2007) petrecuţi în această distinsă Familie academică. Un invitat de marcă în acest context a fost şi distinsul Profesor Ion Bulborea, care s-a adresat, cu cuget şi simţire, participanţilor la eveniment.

Iar acum, la început de nou an, distinsul Profesor Ion Bulborea ne-a făcut onoarea şi plăcerea de a ne dărui o nouă lucrare, intitulată sugestiv “Simbioza cugetelor” (volum apărut, în finalul anului 2017, la Editura “Universul Academic”), care se adaugă unei cunoscute “suite” în acordurile propriei “muzici” (“Puterea gândului”; “Cugetări epigramatice”; “Suntem ceea ce gândim”). Domniei Sale îi vin ideile precum valurile care se izbesc de ţărmul realităţii al cărei înţeles îl supune dezbaterii, invitând la o privire aruncată dincolo de zgomot, deci la cugetare şi chiar mai mult… la simbioză în consecinţă.

Toţi cei care îl cunosc pe distinsul Profesor Ion Bulborea ştiu că Domnia Sa este expresia vie a spuselor lui Aristotel: “Energia minţii reprezintă esenţa vieţii.” Pentru Domnia Sa a fost, este şi va continua să fie o provocare construirea ştiinţei în calitate de cultură, cunoscând şi înţelegând concepte şi procese, emiţând judecăţi credibile, oferind mărturii despre fapte de caz şi producând generalizări ştiintifice. Domnia Sa ne-a obişnuit cu acea trimitere la înţelepciunea lui Solomon: „Dă-mi Doamne înţelepciunea să nu încerc să schimb ceea ce nu poate fi schimbat. Dă-mi Doamne tăria şi curajul să schimb ceea ce se poate schimba. Dă-mi Doamne inteligenţa să le deosebesc pe unele de celelalte.”

După cum este cunoscut, Asociaţia Facultăţilor de Economie din România (AFER) a acordat distinsului Profesor Ion Bulborea, în anul 2008, distincţia “Excelenţă pentru întreaga activitate” – “în semn de supremă recunoaştere a meritelor deosebite dovedite prin competenţa profesional-ştiintifică, dăruirea fără rezerve şi rezultatele remarcabile obţinute în educarea şi formarea a numeroase generaţii de economişti.” În anul 2014, cu prilejul aniversării a 150 de ani de la înfiinţarea Universităţii din Bucureşti, distinsului Profesor Ion Bulborea i-a fost acordată – “ca semn de recunoaştere a activitătii de excepţie  desfăşurate de-a lungul anilor” – o “Diplomă de Excelenţă.” Iar în anul 2016, Universitatea Româno-Americană a acordat distinsului Profesor Ion Bulborea – “în semn de înaltă preţuire a contribuţiei deosebite aduse la dezvoltarea Universităţii Româno-Americane in cei 25 de ani de existenţă” – o “Diplomă de Excelenţă.”