Leadership în era digitală, arhitectură culturală prin marketing digital: Costel Negricea
iunie 24, 2021
Opening ceremony of the academic year 2021-2022 at the Romanian-American University
octombrie 1, 2021
Show all

Profesorul Ion Smedescu, puterea educaţiei şi forţa ideii

Fondatorul Universităţii Româno-Americane, Profesorul Ion Smedescu, este un adevărat exemplu pentru legătura dintre puterea educaţiei şi forţa ideii. Ion Smedescu a fost mereu stăruitor în muncă, urcând treptele progresului, dând dovadă de voinţă (în armonie atât cu intelectul, cât şi cu sentimentul de onoare, cel moral, religios, estetic şi al datoriei), inteligenţă (având deopotrivă un spirit concret intuitiv şi abstract logic) şi afectivitate, acţionând mereu călăuzit de conştiinţă şi câştigând virtutea prin acţiune în consecinţă, curajoasă şi cumpătată în acelaşi timp, generând şi închegând legături între suflete prin construirea de util şi frumos.

După cum este cunoscut, Profesorul Ion Smedescu şi-a ales aceeaşi zi ca şi Profesorul Domniei Sale, Părintele Academician Dumitru Stăniloae, 5 octombrie (1993, respectiv 2008), pentru a păşi pe calea veşniciei. Domnia Sa făcea trimitere adesea la cuvintele nepieritoare ale Părintelui Stăniloae în legătură cu frumuseţea plină de taină a unui peisaj frumos şi necesitatea existenţei simţului conştient al rânduielii, al frumosului, pentru a face un lucru aşa cum trebuie, în comuniune bucuroasă. Ctitor al Bisericii din satul natal Cernişoara, consecvent purtător de candelă stramoşească şi păstrător de spiritualitate românească, Rectorul Fondator al Universităţii Româno-Americane, Profesorul Ion Smedescu a transpus memorabilele cuvinte mai sus amintite şi în deschiderea oferită de Universitatea Româno-Americană ca măreţ serviciu făcut şi generaţiilor viitoare însetate de cunoaştere, inovare, talent, agilitate şi competitivitate dinamică, ţinând pasul cu timpul.

Figura luminoasă, demnă, a Profesorului Ion Smedescu, cu acel farmec specific inconfundabil al modelului de muncă si jertfă care-ţi conferă sentimentul că aparţine tuturor, continuă să încălzească inimile şi să inspire şi în anul celei de a 30-a Aniversări a Universităţii Româno-Americane, întărind convingerea că reuşita construcţiei depinde de iniţiativă, agilitate, stăruinţă, modelare, depăşire de sine, făcând mereu bine, empatizând cu studenții, făurind minţi şi caractere, formând competenţe, dezvoltând talente şi branduri personale.