A Remembrance of Mrs. Jacqueline Wegnez-Jacobs
iulie 22, 2018
Opening ceremony of the new academic year 2018 – 2019 at the Romanian-American University
octombrie 6, 2018
Show all

Reputatul Profesor Ion Bulborea sărbătorit la împlinirea vârstei de 90 de ani

 

Emoţie şi onoare cu ocazia sărbătoririi reputatului Profesor Ion Bulborea la împlinirea vârstei de 90 de ani: Universitatea Româno-Americană (U.R.A.) şi Fundaţia Româno-Americană pentru Promovarea Educaţiei şi Culturii (F.R.A.P.E.C.) au iniţiat şi organizat o emoţionantă festivitate în onoarea unui reprezentant de frunte al învăţământului superior economic. Colegilor de la U.R.A. ai Profesorului Ion Bulborea li s-au alăturat atât foşti colegi de la alte prestigioase Universităţi, cât şi foşti Doctoranzi, o alianţă strategică a tuturor (inclusiv cu cei care nu se aflau în Ţară) permiţând adunarea unor frumoase gânduri aniversare într-un inspirat şi inspirator Volum dedicat Sărbătoritului.

În frumoasa Sală a Senatului U.R.A. s-a produs o adevărată “Simbioză a cugetelor” – ca să parafrazăm titlul celui mai recent volum de epigrame publicat de Profesorul Ion Bulborea – stimulată de căldura sufletească şi emoţia manifestate începând cu primele luări de cuvânt: Rectorul U.R.A., Prof. Ovidiu Folcuţ; Preşedintele FRAPEC, Prof. Dumitru Miron; Preşedintele Senatului U.R.A., Prof. Ana-Maria Preda; Prorectorul Universității din București, Prof. Magdalena Platiş; Profesorul Paul Marinescu de la Universitatea din București; Profesori de la U.R.A. – Constantin Floricel, Mariana Sorlescu, Bogdan Glavan, Valeriu Potecea, Theodor Purcarea ş.a.

În intervenţia Domniei Sale Profesorul Ion Bulborea a reconfirmat că buna înţelegere, ştiinta, înţelepciunea, adevărul, dreptatea, răbdarea, măsura, onestitatea, responsabilitatea şi prietenia reprezintă piloni ai călătoriei necesare fiecăruia dintre noi pentru a face fapte bune, altfel cunoaşterea nu foloseşte la nimic pe calea vieţii. Este, de altfel, ceva ce a rezultat şi din prietenia adevarată, sinceră, puternică a Domniei Sale cu distinsul Rector Fondator al Universităţii Româno-Americane, Profesorul Ion Smedescu – două mari caractere care au format mari destine.