A Time of Great Celebration: The 80th Anniversary of Professor Moisă Altăr
noiembrie 27, 2018
Profesorul Ion Bulborea: “Faţă în faţă cu realitatea”
aprilie 12, 2019
Show all

Concurenţă – Protecţia Consumatorului: Arc peste Timp

În contextul Președinției României la Consiliul Uniunii Europene (https://www.romania2019.eu/event/competition-and-consumer-day-conference/), Consiliul Concurenței din România împreună cu Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor vor fi gazdele unui eveniment devenit tradiţional în ultimii ani la nivelul Uniunii Europene: Conferinţa “Ziua Europeană a Concurenţei şi Consumatorului”. Acest remarcabil eveniment, care va avea loc la Palatul Parlamentului în ziua de 4 aprilie 2019, se va bucura de participarea a doi Comisari Europeni, doamnele Margrethe Vestager, Comisar European responsabil cu politica în domeniul concurenței şi Věra Jourová, Comisar European pentru Justiție, Protecția Consumatorului și Egalitate de Gen.

Semnalăm în acest context câteva interesante coincidenţe, ca “arc peste timp”:

  • Au trecut 25 de ani de când, în contextul promovării (de la începutul anilor nouăzeci) a culturii concurenței în România, punctând nevoia imperativă de a accelera adoptarea Legii Concurenței în România, au fost publicate două sugestive articole: “O intersecție către viitor, concurență – protecția consumatorului”, în “Adevărul Economic”, nr.51-52/17-31 dec.1994 (autor: Theodor Purcărea); “Există şanse pentru un mediu concurențial normal”, în “Adevărul Economic”, nr. 3. 48(194)/25 nov.-1 dec.1995 (autor: Theodor Purcărea). După cum este cunoscut, acest fapt a fost consemnat şi în anul 1996, la prima audiere în Parlament a celor care au devenit primii reprezentanți ai Consiliului Concurenței. De altfel, autorul celor doua articole: a participat, ca reprezentant al Ministerului Comerţului, la dezbateri, în contextul procesului de adoptare a Legii concurenţei; iar după adoptarea Legii concurenţei şi ulterior constituirea Consiliului Concurenței (în luna septembrie 1996) a reprezentat Consiliul Concurenței în luna noiembrie 1996 la prima dezbatere organizată de Camera de Comerț şi Industrie a României şi a Municipiului Bucureşti pe tema “Impactul Legii Concurenţei asupra activității operatorilor economici”, dezbatere reflectată în “Mesagerul Economic” nr. 51/2 – 8.12.1996, evenimentul fiind reflectat şi în primul Raport anual al Consiliului Concurenței (cele de mai sus au fost reamintite şi în urmă cu doi ani: https://holisticmarketingmanagement.ro/raportul-anual-al-consiliului-concurentei-2017-si-nevoia-de-istorie/);
  • Au trecut 19 ani de când un număr special al unei prestigioase publicaţii a fost dedicat temei << De la “limitele creşterii şi ale certitudinii” la “incertitudinea constructivă a concurenței” >> (autor: Theodor Purcărea), Probleme economice, nr.8/2000 (ISSN 1222-5401), CIDE, INCE, Academia Română (studiul este menţionat la pag. 120: http://www.ince.ro/Publicatii/Tezaur/Vol2.pdf ), context în care s-a făcut trimitere şi la un dialog tradiţional purtat cu Russell Damtoft, Comisia Federală de Comerţ a SUA (Associate Director, Office of International Affairs at Federal Trade Commission), inclusiv la faptul că un consumator ignorant nu poate beneficia de avantajele oferite de o piaţă concurenţială, consumatorul nefiind scutit de erorile comise, având responsabilitatea de a învăţa;
  • Au trecut 5 ani de când Universitatea Româno-Americană a organizat o inspirată şi inspiratoare Masă rotundă: Protecţia consumatorului şi presiunea schimbărilor economice şi sociale, în care au fost dezbătute şi interacţiunile dintre politica în domeniul concurenţei şi politica de protecţie a consumatorilor (http://www.crd-aida.ro/2014/05/an-inspired-and-inspiring-roundtable-consumer-protection-and-the-pressure-of-economic-and-societal-changes-organized-by-the-romanian-american-university/) , ceea ce a reprezentat un fel de avanpremieră şi în raport cu Conferinţa “Ziua Europeană a Concurenţei şi Consumatorului”din 20 septembrie 2017, Tallinn, Estonia (“Paradigm shift in consumer and competition environments – embracing the new reality”, https://www.eu2017.ee/political-meetings/european-consumer-and-competition-day). De altfel, pledoaria pentru un consumator educat şi un mediu concurenţial normal a fost evidentă pe tot parcursul lucrărilor evenimentuluii din anul 2014 (http://www.crd-aida.ro/2014/05/an-inspired-and-inspiring-roundtable-consumer-protection-and-the-pressure-of-economic-and-societal-changes-organized-by-the-romanian-american-university/).

Website-ul revistei noastre “Holistic Marketing Management” a reamintit de-a lungul anilor că: politica de protecție a consumatorilor (care oferă mijloace directe pentru a soluționa eșecurile pieței) este orientată spre consumator (un consumator activ și bine informat prelucrând informațiile legate de piață în timp ce caută bunuri și servicii, iar reprezentanții săi fiind implicați în procesul de asigurare a conformității cu reglementările din politica în domeniul concurenței) și cele mai importante instrumente de protecție a consumatorilor reprezintă o piață cu o funcționare eficientă, cu o concurență liberă și făcând informațiile accesibile părților interesate și afectate (ceea ce îmbunătățește transparența acestei piețe); o concurență eficace (actorii de pe piaţa relevantă fiind expuşi la un grad realist de presiune concurenţială) este facilitată de alegeri eficace ale consumatorilor; întrucât legislația în domeniul concurenței (care servește consumatorilor asigurând ca piețele să rămână competitive prin încurajarea de noi intrări/competitori pe piață și crearea de stimulente pentru inovare) este în primul rând preocupată de bunăstarea consumatorilor (promovată de piețe concurenţiale, bine funcționale, obiectivul final al legii concurenței fiind de a se obține eficiență economică), protecția consumatorilor (care servește concurenței prin încurajarea consumatorilor de a participa pe piață și de a activa competiția) depinde de legea concurenței; suntem martorii sporirii preocupărilor cu privire la interesele și așteptările consumatorilor înreglementarile concurențiale, în cunoscutul context al tensiunilor și al completărilor dintre protecția consumatorilor și legea concurenței (fapt recunoscut datorită aplicării din ce în ce mai mult a analizei economice); consumatorii trebuie să fie protejați astfel încât să nu fie supuși unei puteri de monopol (nefiind conștienți de alegeri alternative din cauza informațiilor insuficiente) sau exploatării puterii de piață (din cauza încheierii unui contract cu clauze contractuale abuzive), disponibilitatea alegerii la care recurg aceştia pentru a obține o calitate bună la un preț rezonabil fiind asigurată indirect de legea concurenței care interzice comportamente anticoncurențiale, permițând în acest fel scăderea prețurilor și extinderea gamei de bunuri și servicii pentru consumatori și confirmând rolul său de a îmbunătăți interesele economice ale consumatorilor; diferite aspecte (cum ar fi, de ex.: asimetrie informațională și costuri de comutare, cerințe privind sănătatea și siguranța sau așa-numita “capcană Chicago”) nu sunt abordate (primele două exemple) prin legea concurenței sau (în ultimul caz) această lege ar putea să nu fie un instrument potrivit pentru creșterea bunăstării consumatorilor.

În contextul schimburilor tradiţionale de idei care au avut loc la nivelul Colegiului Consultativ al Consiliului Concurenţei ne-am permis să avansăm printre altele şi următoarele: rolul concentrării pe construirea de capabilități și inspirarea angajaților în a dezvolta abilităţile şi aptitudinile care se impun în raport cu evoluţiile din mediul de afaceri, asigurându-se o promovare tot mai bună a intereselor consumatorilor; rolul propunerilor de valoare pentru piețe funcționând mai bine în beneficiul consumatorilor, împărtășind cunoștințele şi asigurând claritatea şi direcţia; utilitatea introducerii evidenţierii legăturii între “Inovare și creativitate” (una dintre valorile pe care Consiliul Concurenței/CC își bazează acțiunile și pe care le promovează), pe de o parte şi “performanţa” activităţii CC (legătură care s-ar putea baza, de exemplu, pe 3 factori: recunoaştere naţională şi internaţională a impactului semnificativ al activităţii CC asupra consumatorilor şi asupra economiei; profunzimea analizei impactului reglementărilor asupra mediului concurențial din diferite sectoare, mai ales cele esenţiale; consecvența manifestată în timp atât în îndeplinirea indicatorilor cheie de performanţă, cât şi în promovarea culturii concurenţei); importanţa învățării stăpânirii celor trei dimensiuni ale creșterii în era digitală: investind în ceea ce este necesar, inovând şi creând în mod adecvat, efectuând activităţile care se impun (iunie 2017).

Theodor Purcărea

Profesor la Universitatea Româno-Americană

Membru al Colegiului Consultativ al Consiliului Concurenţei