Profesorul Ion Bulborea: “Simbioza cugetelor”
ianuarie 19, 2018
February 2018: Working meeting of the Academic Council and the Works of the General Assembly of AFER
martie 2, 2018
Show all

Ce poate învăţa Medicina de la Marketing: Rebranding, Reproiectare şi Reorganizare a Îngrijirii Sănătăţii

Preşedintele de Onoare al Congresului Internaţional SANABUNA, distinsul Profesor Eliot Sorel, de la George Washington University (GWU), ne-a transmis recent salutări de la Montreal, unde a prezentat prelegerea “Translația dovezilor științifice în politica globală în domeniul sănătății,” informându-ne totodată despre inițiativa intitulată “Sănătatea, inclusiv îngrijirea sănătății mintale, este drept al omului,” care a fost adoptată de Administratorii prestigioasei Asociații Americane de Psihiatrie (APA) pe data de 10 decembrie 2017. Domnia Sa ne-a recomandat un un articol publicat pe 16 ianuarie 2018 (Link: https://psychnews.psychiatryonline.org/doi/full/10.1176/appi.pn.2018.1b11), în care autorul, Mark Moran, subliniază printre altele şi următoarele aspecte:

  • Consiliul de Administraţie al APA a aprobat la reuniunea de luna trecută de la Arlington, Va., o declaraţie de poziţie (sponsorizată de Societatea de Psihiatrie de la Washington şi aprobată ca un document de acţiune de Adunarea APA din luna mai 2017) care precizează că “sănătatea indivizilor și a populațiilor reprezintă un element esențial pentru economiile și democrațiile robuste” și că “sănătatea este esențială pentru securitatea și prosperitatea unei națiuni;”
  • Într-un interviu după la reuniunea amintita mai sus, autorul principal al respectivului document de acţiune, Eliot Sorel, a remarcat că principiile Asociaţiei Medicale Americane privind etica medicală afirmă că medicii au responsabilitatea de a căuta schimbări în sistemul de sănătate de care să beneficieze pacienții și de a lucra pentru îmbunătățirea comunității și a sănătății publice;
  • Consiliul de Administraţie al APA a audiat, de asemenea, în cadrul amintit, o prezentare specială – din partea Medicului Zeev Neuwirth, Directorul medical senior de sănătate a populaţiei de la Carolinas HealthCare System Medical Group – intitulată “Ce poate învăţa Medicina de la Marketing: O abordare consumeristă de Rebranding, Reproiectare şi Reorganizare a Îngrijirii Sănătăţii.” În opinia lui  Zeev Neuwirth (care şi-a exprimat credinţa că Medicina Americană are nevoie să se uite în afara ei la soluţii pentru îmbunătăţirea accesului şi a calităţii şi pentru scăderea costurilor), un model de practici ale medicului (grupuri mici) condus de consumator (pacient) axat pe a furniza pacienţilor cea mai înaltă calitate de îngrijire a sănătăţii cu condiţii discrete poate transforma modul în care este livrată îngrijirea sănătăţii (servicii de îngrijire a sănătăţii modelate pe strategiile de marketing ale companiilor din sectorul privat care caută să ofere servicii de asistenţă la cel mai mic cost posibil). Zeev Neuwirth a descris mai multe exemple din lumea reală de îngrijire modulară hipersegmentată, despre care a spus că arată drumul către viitor (Chen Med, Omada Health, Virta Care).

Se cuvine a reaminti în acest context câteva momente semnificative care reflectă încadrarea în această  viziune:

  • contribuţia reprezentanţilor Universităţii Româno-Americane la elaborarea cărţii de “Marketingul serviciilor de îngrijire a sănătăţii,” carte care a obţinut “Premiul Victor Babeş” acordat de Academia Română pe data de 17 decembrie 2009. De altfel, acest aspect a fost evidenţiat şi de Preşedintele Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS) în ziua de 29 iulie 2010;
  • Tema “Creării unei experiențe superioare a pacientului ca echilibru între artă și știință” a fost abordată pe data de 4 iunie 2016 la Ediţia a IV-a a Congresului Universităţii de Medicină şi Farmacie “Carol Davila” – “Perspective interdisciplinare” (https://holisticmarketingmanagement.ro/creating-superior-patient-experience-a-balance-of-art-and-science/);
  • abordarea (septembrie 2017) în paginile revistei “Holistic Marketing Management” a tendinţelor actuale privind impactul marketingului digital în îngrijirea sănătăţii (https://holisticmarketingmanagement.ro/RePEc/hmm/v7i3/2.pdf).