Adunarea Generală a AFER şi Forumul Național al Economiștilor din România
aprilie 28, 2024
Show all

Dialog internaţional al URA pe teme majore centrate pe student: identificarea esenţei şi testarea ipotezelor

Dialog internaţional al URA pe teme majore centrate pe student

Pentru a reuși în lumea interconectată de astăzi, este nevoie – potrivit NAFSA (organizația lider angajată în educația și schimbul internaționale) – de cetățeni globali cu cunoștințele și abilitățile necesare construirii unei lumi mai bune, educația internațională fiind piatra de temelie pentru această importantă construcţie. Munca, procesele și rezultatele pot fi îmbunătățite prin utilizarea noilor tehnologii, sporind abilitățile și competențele pentru creșterea profesională. Abordările bazate pe gândire profundă stimulează sustenabilitatea economică și de mediu în educația internațională (în contextul  Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă ale Națiunilor Unite și al altor metodologii transversale).

Este salutară participarea Universității Româno-Americane (URA) la cea de-a 76-a ediție a NAFSA, New Orleans, Louisiana. Sub conducerea Prof. univ. dr. habil. Costel Negricea, Rectorul Universității Româno-Americane, delegaţia noastră a avut o serie de întâlniri semnificative (https://www.facebook.com/UniversitateaRomanoAmericana?fref=ts), confirmând preocuparea constantă de explorare si valorificare a oportunităților educaționale de înaltă calitate pentru studenții URA.

De asemenea, în cadrul evenimentului Embassy Circle, organizat de US Commercial Service, s-au purtat discuții fructuoase pe linia întăririi cooperării între universitățile din România și cele din Statele Unite. Au avut loc inclusiv întâlniri bilaterale reprezentând adevărate ferestre de oportunitate pentru studenții URA.

Acest recent demers calitativ al URA reconfirmă respectarea punctelor forte din mesajul transmis – cu ocazia festivităţii de deschidere a noului an universitar 2023-2024 – de Rectorul Universității Româno-Americane Costel Negricea cu privire la excelenţă academică, învățare, inovare și colaborare internaţională. După cum este cunoscut, în acel context academic festiv “Profesorul Costel Negricea a lansat invitaţia de a lua cuvântul Excelenţei Sale Doamna Kathleen Kavalec, Ambasadorul Statelor Unite ale Americii în România. Discursul riguros organizat, pertinent și elegant, al Excelenţei Sale a captat atenţia audienţei, stimulând atât reflectarea asupra aspectelor relevante evidenţiate, cât şi calitatea discursurilor susținute de următorii distinşi vorbitori”(https://holisticmarketingmanagement.ro/excelenta-academica-invatare-inovare-si-colaborare-internationala/).