The benchmark event in E-Commerce and Digital Marketing by GPeC, October 30-31, 2023, Bucharest, Romania
noiembrie 3, 2023
Îmbucurătoare şi stimulativă recunoaştere onorifică a Universităţii Româno-Americane
decembrie 5, 2023
Show all

Conferinţa Consiliului Concurenţei „Concurenţa în sectoare cheie”, 6 noiembrie 2023, Cercul Militar Național, Sala de Marmură

Conferinţa Consiliului Concurenţei „Concurenţa în sectoare cheie”, 6 noiembrie 2023, Cercul Militar Național, Sala de Marmură

Lucrările Conferinţei Consiliului Concurenţei având ca temă „Concurenţa în sectoare cheie” au avut loc luni 6 noiembrie 2023, la Cercul Militar Național, în istorica Sală de Marmură. Cu această ocazie, a fost lansat Raportul privind concurența în sectoare cheie – 2023.

În deschiderea lucrărilor conferinţei, Preşedintele Consiliului Concurenţei, Bogdan M. Chiriţoiu, a subliniat strădania autorităţii de concurenţă în România (în contextele imprevizibile și tensionate traversate astăzi) de a asigura o mai mare transparență și predictibilitate pentru mediul de afaceri, atât prin deschidere și comunicare cu operatorii economici, cât şi prin aportul susţinut adus pentru o strânsă colaborare între autorități pentru identificarea celor mai potrivite soluții pe baza analizării aprofundate a particularităților pieţelor și a urmării atente a evoluției acestor piete relevante (lucru esenţial în elaborarea măsurilor intervenționiste în situațiile de criză traversate), pentru pentru a observa schimbările survenite și a interveni în timp util. Totodată, a facut trimitere la abordarea cu ocazia ediției din acest an a aspectelor referitoare la cooperarea bilaterală cu Republica Moldova, atât pentru susținerea parcursului european, cât și pentru reducerea decalajului de dezvoltare economică (prin creșterea interconectivității în regiune în domeniile energiei, transporturilor și celui digital). Preşedintele Consiliului Concurenţei, Bogdan M. Chiriţoiu a lansat apoi invitaţia de a lua cuvântul invitatului special, respectiv Preşedintele Curții Constituționale, domnul Marian Enache.

Preşedintele Curții Constituționale, domnul Marian Enache, a mulțumit pentru invitația de a participa la acest eveniment,  felicitând și apreciind strădaniile și eforturile domnului președinte Bogdan Chirițoiu și ale colectivului Consiliului Concurenței, care “au reușit să imprime întregii activități o concepție managerială adaptată realităților economice și sociale pe care le traversează societatea românească.” Preşedintele Curții Constituționale a evidenţiat natura Consiliului Concurenței de autoritate administrativă autonomă în domeniul concurenţei, cu personalitate juridică și înzestrată cu prerogativa de a asigura funcționarea unuia dintre domeniile fundamentale ale economiei țării, concurența, domeniu consacrat la rang constitutional. Domnia Sa a subliniat aspecte importante, precum următoarele: „dispozițiile constituționale nu au o natură proclamativă sau abstractă, dimpotrivă, acestea au valoare normativă și obligatorie pentru autoritățile publice”; „economia de piaţă este un concept viu, evolutiv, conținutul său determinându-se în funcție de situaţia socioeconomică a statului”, de unde rezultă şi necesitatea manifestării de către stat a unei „atitudini flexibile în stimularea operatorilor economici în promovarea progresului, în libertatea de a întreprinde şi de a creşte eficienţa, de a acorda posibilitatea cumpărătorilor să aleagă într-o piaţă liberă, care să exprime modalităţile de orientare a acţiunii umane spre satisfacerea sistemului de nevoi și trebuințe”, în timp ce „operatorii economici trebuie să întreprindă fapte de comerţ pentru care au fost autorizaţi, cu respectarea exigențelor concurenţei loiale”; activități investigative complexe desfășurate de Consiliul Concurenţei pentru a îşi „exercita rolul de supervizor al modului în care operatorii economici înțeleg să respecte politicile concurențiale și cadrul legal existent în domeniu”; sancţiunile pentru cei care încalcă regulile de concurenţă producând consecinţe grave „trebuie să transmită un puternic mesaj de descurajare a contravenienţilor şi să fie într-un cuantum necesar realizării efectului disuasiv”; „este nevoie de o strânsă colaborare atât la nivel național, cât și – mai ales – la nivel European”; sunt remarcabile „eforturile Consiliului Concurenței de a susține activ autoritățile din Republica Moldova în domeniul său de competență”. De asemenea, Preşedintele Curții Constituționale, domnul Marian Enache, a felicitat „conducerea Consiliului Concurenței pentru buna colaborare instituțională pe care o promovează în interesul cetățeanului, precum și pentru modul în care înțelege să își exercite competențele și know-how-ul pe care l-a dobândit în cei 30 de ani de existență”, exprimându-si totodată credinţa că „îmbunătățirea activității Consiliului Concurenței va deveni un obiectiv permanent aflat în atenția decidenților politici pentru a oferi managementului acestei instituții suportul necesar legislativ și logistic adecvat dinamicii realităților socioeconomice românești”.

Conferinţa Consiliului Concurenței „Concurenţa în sectoare cheie” s-a dovedit a fi un eveniment remarcabil, de real succes (https://www.consiliulconcurentei.ro/wp-content/uploads/2023/10/Conferin%C8%9Ba-Concuren%C8%9Ba-%C3%AEn-sectoare-cheie.pdf ).