Continuous improvement journey of the Academic & Business Partnership 2018 SCM 4 ECR Conference
octombrie 21, 2018
A Time of Great Celebration: The 80th Anniversary of Professor Moisă Altăr
noiembrie 27, 2018
Show all

Facultatea de Marketing a A.S.E. București împlinește 15 ani

 

Au trecut cinci ani de când istorica  Aula Magna a Academiei de Studii Economice (ASE)  Bucureşti a găzduit o primă aniversare (10 ani) a reputatei Facultăţi de Marketing a ASE Bucureşti (https://holisticmarketingmanagement.ro/the-10th-anniversary-of-the-faculty-of-marketing-bucharest-university-of-economic-studies-brought-together-academics-and-marketers-to-explore-the-latest-challenges/ ). În acelaşi pitoresc cadru încărcat de emoţie Facultatea de Marketing a ASE Bucuresti (http://mk.ase.ro/conducere/ ; http://mk.ase.ro/conducere-departament/ ; http://mk.ase.ro/cadre-didactice/ ; http://mk.ase.ro/profesori-emeriti/ ; http://mk.ase.ro/secretariat/) şi-a primit oaspeţii la aniversarea a 15 ani.

Prof. univ. dr. Ion Smeureanu, Prorector al ASE cu Dezvoltarea infrastructurii informaţionale şi logistică, a dat citire mesajului transmis de Prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul Academiei de Studii Economice (ASE)  Bucureşti.

Prof. univ. dr. Călin Vegheş, Decanul Facultăţii de Marketing a ASE Bucureşti, a mulţumit pentru mesajul transmis şi a trecut în revistă, cu profesionalism şi eleganţă, atât aspecte esenţiale ale evoluţiei Şcolii Româneşti de Marketing, cât şi strădanii şi provocări actuale şi de perspectivă. A dat apoi cuvântul colegilor din conducerea Facultăţii – Prodecanii Mihai Orzan, Ioana Cecilia Popescu şi Ionel Dumitru – şi a Departamentului de Marketing, Laurenţiu Anghel, precum şi colegului fost Preşedinte al Senatului ASE, Prof. univ. dr. Răzvan Zaharia.

De asemenea, au mai luat cuvântul primul român  cu doctorat şi masterat în Marketing, în S.U.A., fost Decan, Prof. univ. dr. dr.h.c. Iacob Cătoiu (https://holisticmarketingmanagement.ro/prof-iacob-catoiu-viata-ca-o-clipa-repere-autobiografice/ ), fostul Şef de Departament Prof. univ. dr. Virgil Balaure (https://holisticmarketingmanagement.ro/laboratorul-de-marketing-si-certificatul-de-abilitati-o-initiativa-a-universitatii-romano-americane-datand-din-primavara-anului-2006/ ), precum şi fostul Decan Prof. univ. dr. Valerică Olteanu (https://holisticmarketingmanagement.ro/respect-communication-and-accountability-were-the-key-words-on-the-occasion-of-the-impressive-marketing-english-version-book/ ), desigur în prezenţa atât a altor distinşi Profesori ai Facultăţii – Nicolae Al. Pop, Gheorghe Orzan, Nicolae Teodorescu, Ştefan Boboc, Carmen Bălan, Felicia Stăncioiu, Mihai Diaconescu etc. – sau de la alte Facultăţi din cadrul ASE, cât şi a numeroşilor invitaţi de la alte valoroase Universităţi din Bucureşti şi din întreaga ţară.