Excelenţă academică, învățare, inovare și colaborare internaţională
septembrie 29, 2023
The benchmark event in E-Commerce and Digital Marketing by GPeC, October 30-31, 2023, Bucharest, Romania
noiembrie 3, 2023
Show all

15 ani de la trecerea în veşnicie a Profesorului ION SMEDESCU, Preşedinte-Fondator și Rector al Universităţii Româno-Americane

1. 15 ani de la trecerea în veşnicie a Profesorului ION SMEDESCU

Cu ocazia impresionantei festivități de deschidere a noului an universitar 2023-2024 care a avut loc vineri, 29 septembrie 2023 în frumoasa Aula Magna a Universității Româno-Americane (http://holisticmarketingmanagement.ro/excelenta-academica-invatare-inovare-si-colaborare-internationala/ ), Rectorul Universității Româno-Americane Costel Negricea a subliniat că gândurile noastre se îndreaptă pline de recunoștință către Profesorul ION SMEDESCU, Preşedinte-Fondator și Rector al Universităţii Româno-Americane (1991 – 2008).

Exact în urmă cu un an (https://www.crd-aida.ro/2022/10/14-years-since-the-passing-into-eternity-of-professor-ion-smedescu-phd-founder-and-rector-of-the-romanian-american-university/ ), pagina de web a Comitetului Român al Distribuţiei (al cărui sediu este la Universitatea Româno-Americană) a făcut trimitere la o tradiţională discuţie de acum douăzeci de ani, al cărei moderator a fost distinsul Preşedinte-Fondator și Rector al Universităţii Româno-Americane (RAU), Profesorul ION SMEDESCU: << „Întrucât subiectul central de discuție a fost „Conducerea experienței clienților RAU”, reputatul interlocutor (fiind clar și concis în expunerea ideilor, ca de obicei) a început subliniind corelația dintre abordările semnificative. La acea întâlnire valoroasă, Preşedintele-Fondator și Rector, Profesorul ION SMEDESCU (Membru de Onoare al Comitetului Român al Distribuţiei – 1998) a fost însoțit de tânărul său Asistent de Marketing (responsabil cu pregătirea provocatoarei agende pentru întâlnire) care este acum Rectorul RAU, Profesorul Costel Negricea, PhD (http://holisticmarketingmanagement.ro/RePEc/hmm/v11i1/1.pdf ). Vineri 30 septembrie 2022… Rectorul RAU Costel Negricea (Membru al Consiliului Director al Comitetului Român al Distribuţiei) a dat dovadă de respect profund față de spiritul antreprenorial, munca asiduă, gândirea strategică și dăruirea totală ale Fondatorului RAU – Profesorul ION SMEDESCU – pentru continuarea soluţionării problemelor cu care se confrunta RAU, livrând în consecință arborelui RAU plantat pentru posteritate, acest frumos arbore trebuind să fie udat cu regularitate și înțelepciune, ţinând pasul cu vremurile, ceea ce reprezintă o moștenire obligatorie provocatoare” >>.

Anul acesta, în ziua de 24 aprilie 2023, în contextul continuităţii tradiţiei „Laboratorului de idei” găzduit de Universitatea Româno-Americană (http://holisticmarketingmanagement.ro/dezbatere-hmm-journal-rdc-magazine-investind-in-educatie-inteligenta-emotionala-si-asigurarea-talentului-necesar-economiei/ ), Profesorul Costel Negricea, Rectorul Universităţii Româno-Americane (Membru de Onoare al Comitetului Român al Distribuţiei) a reconfirmat discuţii anterioare semnificative. „Laboratorul de idei” a evidenţiat numeroase aspecte relevante, precum faptul că: „Investițiile în educație trebuie să asigure suportul material, dar mai ales să stimuleze noi paradigme informaționale și abilități orientate pe provocările actuale sau viitoare, având în vedere creșterea nivelului mediu de educație și a capacității de inovare, relevante atât profesional cât și social, necesare dezvoltării democratice stabile și sustenabile. Noile paradigme vor impune reconsiderarea: Obiectivelor de baza (formare/informare/evaluare), incluzând conceptul modern și complex de cunoaștere/autocunoaștere, în sensul unei evaluări elaborate, asistată de IT&C, atât fizic cât și on-line, având în vedere tendința noilor profesii, în care omul va lucra în tandem cu roboţii și inteligența artificială (IA), când crește nevoia de stratificare a nivelelor de competență (spre exemplu în crowdsourcing), dar și nevoia individului de a se încadra social eficient și eficace beneficiind de avantajele autocunoașterii și recunoașterii; Noilor metode și tehnici didactice, vizând stimularea pregătirii continue, evaluarea și curricula etc.” (https://www.crd-aida.ro/2023/04/context-aspecte-relevante-si-concluzii-ale-dezbaterii-hmm-journal-rdc-magazine/ ).

Se cuvine a menţiona, totodată, că în ziua de 3 octombrie 2023 a avut loc festivitatea de deschidere a noului an universitar 2023-2024 şi la Facultatea de Management-Marketing a Universităţii Româno-Americane. Festivitatea s-a bucurat de prezenţa Rectorului RAU Costel Negricea şi a reprezentanţilor Colegiului consultativ al Facultăţii de Management-Marketing. În prezenţa studenţilor, a părinţilor acestora si desigur a profesorilor, Decanul Alexandru Ionescu şi Prodecanul Oana Preda au moderat o întâlnire instructivă şi emoţionantă, din care nu au lipsit nici mesaje video de la partenerii tradiţionali de peste hotare, precum Profesorii Kim Fam (Noua Zeelandă) şi Filipe Carrera (Portugalia).

În mod firesc, memorabilele cuvinte ale Fondatorului şi Rectorului Universității Româno-Americane, Profesorul ION SMEDESCU, au fost din nou prezente în frumoasa Aula Magna: „Strategia prin marketing înseamnă refuzul derivei”.

2. Festivitatea s-a bucurat de prezenţa Rectorului RAU Costel Negricea